Hva er AMUN


AMUN er en organisasjon som har formål å organisere afrikanske musikere bosatt I Norge samt bedre kommunikasjon og samarbeid mellom det norske samfunn og denne gruppe kunstnere.

Hvorfor AMUN
Det har vært afrikanske musikere i Norge i over 30år, men de har inntil nylig ikke hatt et felles organ som særlig ivaretar deres interesse i forhold til muligheter I det norske samfunnet. Afrikanske musikere har ikke hatt en felles røst som taler deres sak i offentligheten, eller som har kunnet uttale seg på vegne av denne gruppen når det har vært aktuelt. Dette har medført at ressursene de afrikanske musikere sitter med ikke er blitt utnyttet til fulle. AMUN mener at både afrikanske musikerne og det norske samfunn vill har nytte av et mer effektivt og organisert samarbeid og ønsker å bidra til at egne ressurser i stor grad kan berike og bedre det norske kulturlivet.

AMUN’s målsettinger

 • å være en plattform for alle afrikanske musikere med afrikanske opphav
 • å være et kontakt punkt overfor det norske samfunn
 • å være en non profitorganisasjon
 • å kunne tilby sine medlemmer tjenester som bl.a. artistformidling.
 • å gi bistand I tvistesaker
 • å gi informasjon om forhold på det norske musikk markedet og ulike støtteordninger.
 • å tilby seminarer
 • å tilstrebe samarbeid med ulike norske musikermiljøer og organisasjoner
 • å promotere egne konserter og kulturbeginvenheter
 • å tilby oppdatert informasjon om hva som beveger seg innen afrikanske miljø og norsk musikk bransje I Norge.
 • å initiere ulike typer samarbeidsprosjekter
 • AMUN vil samarbeide utstrakt med andre organisasjoner